Profile

PROFIL STIE WIDYA MANGGALIA BREBES

 

  1. Nama PTS      :     STIE Widya Manggalia

Alamat              :     Jl. Taman Siswa KM1 Padasugih – Brebes  Telp./Fax. (0283) 6176255

 

  1. Yayasan :     Yayasan Pendidikan Widya Manggalia

Pengurus :

Pembina        :     Drs. Bambang Soetedjo

Ketua              :     Ruano Urbanus Senduk, SE, MM

Sekretaris      :     Lusia Wulandari Sutejo, SE, MM

Bendahara     :     Riani Imelda Apolonia Senduk, SE, MM

Pengawas       :     Gabriel Senduk

 

  1. Pimpinan PTS

Ketua                            :     Magdalena Tuari Senduk, SH, MM

Pembantu Ketua I      :     Sri Rahayu, SE, MM

Pembantu Ketua II    :     Apriyani, SE

Pembantu Ketua III   :     Medi Tri Purwanto, SE, MM

Ketua Program Studi :     Lusia Wulandari Sutejo, SE, MM