Profile

PROFIL STIE WIDYA MANGGALIA BREBES

1.  Nama PTS :     STIE Widya Manggalia

Alamat         :     Jl. Taman Siswa KM1 Padasugih – Brebes  Telp./Fax. (0283) 6176255

 

2. Yayasan      :     Yayasan Pendidikan Widya Manggalia

Pengurus :

Pembina               :     Drs. Bambang Soetedjo

Ketua                    :     Ruano Urbanus Senduk, SE, MM

Sekretaris             :     Lusia Wulandari Sutejo, SE, MM

Bendahara           :     Riani Imelda Apolonia Senduk, SE, MM

Pengawas             :     Gabriel Senduk

 

3. Pimpinan PTS

Ketua                                        :     Magdalena Tuari Senduk, SH, MM

Pembantu Ketua I                 :     Sri Rahayu, SE, MM

Pembantu Ketua II                :     Apriyani, SE

Pembantu Ketua III              :     Medi Tri Purwanto, SE, MM

Ketua Program Studi            :     Lusia Wulandari Sutejo, SE, MM